برچسب: تست رنگ

تست رنگ 0

تست رنگ

آزمايش لكه جوهر: محققی با نام رورشاخ (Rorschach) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه بچه‌های كوچكتر به رنگ‌هاي ملايم تمايل بيشتري دارند. و در ميان كودكان بزرگتر و گروه سني بين بلوغ و...