پروژه ی هزار درخت

Heatherwick-Designed Shanghai Development Conceived as Two “Tree-Covered Mountains”

Heatherwick Studio has designed a mountainous mixed use plan for Shanghai’s main arts district. Named M50, the 300,000-square-meter project was conceived as “a piece of topography” that takes the shape of “two tree-covered mountains” populated by “400 terraces” and “1000 structural columns.”

“Normally, the large-scale projects that we are quite used to seeing have big boxes, and the role of the designer is figuring out what pattern of architectural wrapping paper to put on these boxes,” said Thomas Heatherwick, according to Architectural Digest. “We wondered if there was a way to make better working spaces by also making access to outdoors.”

The project is currently being exhibited at the Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York as part of “Provocations: The Architecture and Design of Heatherwick Studio” through January 3, 2016.

پروژه ی هزار درخت

پروژه هزار درخت استودیو معماری Heatherwick هنوز تا تکمیل شدن فاصله دارد، اما طبق پیش بینی ها تا آخر سال 2019 می توانیم باغ های معلق بابل را در شانگهای چین مشاهده کنیم. این پروژه 300 هزار متر مربعی یک قطعه بزرگ از توپوگرافی شهر شانگهای می باشد که مانند دو کوه بزرگ پوشیده از درختان رشد کرده و بیش از 400 تراس و هزار ستون ساختاری خواهد داشت.

منابع:arel/archdaily

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *