تست‌هاي رنگ

در انجام تست‌هاي رنگ محدوديت‌هايي اعم از اولويت‌ نمايش رنگ‌ها، غيراستاندارد بودن نمونه‌ رنگ‌ها ، رنگ زمينه و شرايط محيطي مشاهده رنگ وجود دارد كه جزء عوامل غير قابل كنترل مي‌باشند. علاوه بر آن، عكس‌العمل‌هاي مختلفي در زمانهاي متفاوت در برابر نمايش یکسان رنگ‌ها در بين افراد مشاهده مي‌شود. در سال 1925 يكي از پژوهشگران مطالعة جالبي انجام داد. که او طي اين مطالعه روي خودش و ديگر افراد، متوجه تناقضات مختلف در این زمینه شد.

در برخی مطالعات، آثار رنگ را روی افرادی در دسته‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار دادند: افراد عادی، بيماران روحي زن، بيماران روحي مرد، پير، جوان و … در اين گونه مطالعات، تناقضات كمتر شده و نتايج تحقيقات مختلف به هم نزديكتر شد. بسياري از مقالات منتشر شده از نظر علمي ارزشي نداشتند و بسياري از نتايج استخراج شده از اين مقالات شك برانگيز و سليقه‌اي بودند.

به یقین همان­طور كه گفته شد، رابطه­ای بين رنگ‌ها و احساسات دروني انسانها وجود دارد. ولي بررسي كيفيت و ميزان آن به عوامل بسياري وابسته است كه اين امر خود باعث بوجود آمدن نتايج متفاوت و غير قابل اعتمادي مي‌شود.

محققان براي كاهش درصد خطاي اين گونه مطالعات بايد علاوه بر دسته‌بندي سن و جنس افراد، تعداد نمونه‌ها را خيلي زياد در نظر بگیرند. زيرا ممكن است يك كودك رنگ‌ آبي را مثل بزرگ‌ترها نبيند يا فردي به دليل مشكلات پاتولوژيكي رنگ‌ها را به صورت متفاوتي از ديگران مشاهده كند.

سليقه انتخاب رنگ افراد بالغ وابسته به آموخته‌هاي آنهاست. به همين دليل محققان ترجيح مي‌دهند كه با كودكان كار كنند. بر طبق مطالعات انجام شده كودكان بيشتر به رنگ‌هاي قرمز و زرد تمايل دارند و هنگامي كه بزرگتر مي‌شوند بيشتر به رنگ‌هاي سرد (سبز و آبي) تمايل پيدا مي‌كنند.

          Ellis محققی است كه در مورد جوامع باستاني مي‌نويسد: رنگ‌هاي ملايم و درخشان قرمز و زرد بيشتر مربوط به دوران كودكي است. همچنين رنگ زرد در ميان مصريان باستان و روميان رنگی مقدس بوده است كه آن را به عنوان يك تابو مي‌شناختند.

محقق ديگري به نام T.R Garth تست‌هايي را در بين كودكان مكزيكي انجام داد که نشان می­دهد سلیقه انتخاب رنگ در این کودکان زياد با هم متفاوت نيست. سليقه انتخاب رنگ در سنين بلوغ بسته به فاكتورهاي محيطي، تغذيه و … تغيير مي‌كند.

در سراسر جهان يك اشتراک عمومي در تحقيقات محققان مختلف وجود دارد و آن اين است كه رنگ‌هاي آبي، قرمز، سبز، بنفش، نارنجي و زرد بدون توجه به جنسیت، مطبوعیت عمومی دارند. ولی در انتخاب بین دو رنگ سبز و نارنجی، زنان رنگ‌ زرد و مردان رنگ نارنجی را برمی­گزینند.

چگونه مي‌توان چنين هماهنگي­ای را در سليقه‌ انتخاب رنگ توضيح داد؟

كالفورد و اسميت دو محققی هستند كه علت اين امر را عوامل بيولوژيكي مي‌دانند. در حالي كه محققان ديگر روي قوانين شخصيتي و محيطي تكيه مي‌كنند. حقيقت اين است كه فاكتورهاي ذاتي (فطري) و شخصيتي در جوامع مختلف هنوز فهميده نشده است و دقيقا‌ مشخص نیست که چه سليقه رنگي در هر گروهی وجود دارد. فقط يك شباهت كلي در بين همة افراد، دیده شده است.

سنجش انجام شده روي كودكان از نظر نوع انتخاب رنگ حاكي از آن است كه كودكان در گروه سني كوچكتر بيشتر از رنگ‌هاي متعارف خوششان می­آید. در سن چهار و نيم سالگي اغلب كودكان بيشترين نفوذ‌پذيري را در برابر رنگ‌ها دارند. در گروه سني مياني بين چهار تا پنج سالگي انتخاب رنگ‌ها وسيع است و در سن نه سالگي تثبت مي‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *