فهرست بلندترین ساختمان‌ها و سازه‌ها در جهان

شماره 1 : برج خلیفه ( khalifa tower )
برج خلیفه
شماره 2 : برج شانگهای ( shanghai tower )
برج شانگهای

بلندترین ساختمانهای جهان

شماره 3 : برج ساعت مکه ( Makkah Royal Clock Tower )
برج مکه
 شماره 4 :مرکز تجارت جهانی پینگ ان
شماره 5 : برج جهانی لوته 
برج جهانی لوته
شماره 6 :مرکز تجارت جهانی یک
مرکز تجارت جهانی یک
شماره 7 : برج مرکز مالی سی تی اف
برج مرکز مالی سی تی اف
شماره 8 :CITIC برج
CITIC tower

شماره 9 : برج تایپه 101

برج تایپه
شماره 10 : مرکز مالی جهانی شانگهای
برج مرکز مالی جهانی شانگهای
شماره 11: اینترنشنال کامرس سنتر
اینترنشنال کامرس سنتر